Bra att veta: A-Ö

Anslagstavla

På anslag i varje port finns namn, adress och telefonnummer till felanmälan, styrelsens ledamöter, fritidskommitténs medlemmar m.fl.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning av lägenheter i andra hand får endast ske med styrelsens medgivande och för en begränsad tid. Ansökan ska göras till Riksbyggens distriktskontor. . Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning kan man ladda ner på https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/

För din egen skull, inhämta referenser och begär kreditupplysning på den tilltänkte hyresgästen. Det finns de som fått betala dyra telefonräkningar och hyresskulder efter hyresgäster som helt plötsligt försvunnit.

De skäl som godkänns för andrahandsuthyrning följer hyresnämndens praxis:

• Studier på annan ort
• Arbete på annan ort p.g.a arbetslöshet på bostadsorten
• Genom ordinarie arbetsgivare förflyttad till annan ort
• UD, FN, Sida-tjänstgöring
• Utlandstjänstgöring vid svenskt företag
• Längre sjukhusvistelse
• Fängelse

Ytterligare skäl kan vara:
• Vård av anhörig p.g.a dennes sjukdom eller ålder
• Omyndigförklarad person
• Prova samboförhållande

Uthyraren är skyldig att informera andrahandshyresgästen om de regler och ordningsföreskrifter som gäller i föreningen. Om byte av hyresgäst sker under uthyrningstiden måste styrelsen underrättas. I övrigt gäller samma regler som för den tidigare hyresgästen.

Det är viktigt att följa reglerna för andrahandsuthyrning. Bostadsrättsinnehavaren riskerar annars att fråntas sitt medlemskap i föreningen, vilket konkret betyder att han mister sin lägenhet. Se även föreningens stadgar.

Balkongerna

Balkongen är lägenhetens uterum och får inte användas som förvaringsutrymme för gamla kylskåp, kartonger och dylikt. Sådant ska förvaras i det egna förrådsutrymmet i källaren eller lägenhetsplanet. Mattor, sängkläder etc. får inte skakas från balkongen. Blomlådor ska sitta på insidan av räcket. Parabolantenner ska sitta innanför räcket och får inte överstiga 110 cm i diameter enligt bygglagen. Bostadsrättsföreningen har ett generellt tillstånd för inglasning av balkonger men arbetet beställs och bekostas av den boende och ska göras av fackman.

Barnvagnar och cyklar

Enligt brandmyndigheten får barnvagnar och cyklar inte ställas så att de hindrar evakuering ur husen. Det är därför inte tillåtet att förvara cyklar och barnvagnar i trapphusen. Det finns särskilda förvaringsrum för cyklar och barnvagnar i de hus som har källare. Det går också att få gratis tillgång till ett enskilt, låsbart förvaringsutrymme (den grå luckan utanför portarna) där barnvagn, barncyklar, rullator eller liknande kan ställas in. Tala med vicevärden om du vill disponera ett utrymme.

Bredband

Föreningen har avtal med Tele2 som gått ihop med Comhem om bredbandsuppkoppling via datauttaget i lägenheterna. (Saknas i några lägenheter.) Bostadsrättshavarna kan teckna individuella avtal med Tele2 om bredbandsuppkoppling, upp till 1200 Mbit/s. Priser och villkor för Tele2 bredband finns på https://www.tele2.se/bredband eller tel. 0772-25 25 25. Det finns också möjlighet att få bredbandstelefoni från Tele2.

Entréer och källaringångar

Då vi haft både källarinbrott och inbrott i lägenheter är det oerhört viktigt att portar, källardörrar och dito fönster stängs när man lämnar lokalerna. Portar och källarfönster får aldrig lämnas öppna. Om du ser en öppen port, var vänlig stäng den. På grund av brandrisken och för allas trevnad är rökning i trappuppgångar och källarutrymmen (inkl tvättstugor) förbjuden.

Felanmälan

Till felanmälan ringer man när något fel har uppstått i lägenheten eller i gemensamma lokaler och fastigheterna. Om felet gäller de delar som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för kommer kostnaden för åtgärden att debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Fritidslokalen

Får användas för möten, fester, kurser etc. Där finns ett välutrustat kök, bord, stolar och soffgrupp. Ingång på gatusidan av huset 76-80, nödutgång mot källare. Den som hyr lokalen ansvarar för att den städas och ställs i ordning efteråt. Boka hos vicevärden eller på internet här. För att så många medlemmar som möjligt ska få tillgång till lokalen får den endast bokas för en gång i taget. En avgift tas ut vid bokning.

Regler för lokalens nyttjande finns anslagna i lokalen och måste alltid följas. I lokalen får max 30 personer vistas enligt brandmyndigheterna.

Grannsamverkan

I samarbete med Närpolisen Södra Järva arbetar vi med Grannsamverkan mot inbrott, som visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för att motverka inbrott i villor och lägenheter. Det kostar ingenting men du måste upprätta en förteckning över dina värdeföremål, märka och ta fotografier av de mest värdefulla. Formulär för värdeförteckningen kan du få av föreningens kontaktperson. För övrigt ska du hålla ögon och öron öppna samt fönster och dörrar låsta. I gengäld slipper du betala självrisk om du ändå skulle få inbrott i din lägenhet.

Som nyinflyttad får du en informationsbroschyr i brevlådan inom ett par månader. Vill du veta mer – ring föreningens kontaktperson, se anslagstavlan i porten. Du som har dator hittar all nödvändig information på http://www.samverkanmotbrott.nu.

Gårdar och planteringar

Våra gårdar ska vara våra oaser. Där ska barnen kunna leka på gräsmattor och i sandlådor. Vi vuxna kanske tar med kaffekorgen till uteplatsen en vacker sommardag.

Sotingeplan är känd för välskötta gårdar och planteringar. Hjälp till att hålla det ryktet levande genom att hålla gårdar och planteringar fria från skräp. Ett stort tack till er som plockar upp ölburkar, flaskor, papper och annat ”rent” skräp inom vårt område och lägger det i miljöstugorna.

För att inte riskera att skada lekande barn, fönsterrutor, inglasade balkonger och planteringar är fotbollsspel och spel med klubba, smällare och fyrverkeripjäser inom hela Sotingeplan förbjudet. Parkering av bilar på gångarna är inte tillåten då gångarna måste hållas fria så att utryckningsfordon, t.ex. ambulans, kan köra fram till portarna. Det kan gälla dig. Vänligen informera dina gäster om detta.

Hundar får inte rastas inom området och katter får inte släppas ut på gårdarna, där de kan göra sina behov i barnens sandlådor. Ska du gå på hundpromenad, ta med en plastpåse så att du kan plocka upp eventuella ”olyckshändelser”.

Gästlägenhet

I föreningen finns en gästlägenhet som bostadsrättsinnehavarna får hyra. Lägenheten har två sovrum med två sängar i varje samt ett litet all-rum med pentry, dusch och toaletter. Sänglinne och handdukar ingår inte. Bostadsrättshavaren ansvarar för att lägenheten städas efter användning. Det skall vara tyst klockan 20:00 då vi visar hänsyn och respekt till våra grannar ovan. Lägenheten ligger en halv trappa ner på Sotingeplan 6. Lägenheten bokas hos vicevärden eller på internet här. En avgift per bokad natt tas ut av bostadsrättshavaren.

Hobbyrummet

Kan kostnadsfritt användas om du vill snickra, måla om möbler eller dylikt. Den som använt hobbyrummet ansvarar för att den städas efter varje användning. (Sotingeplan 12-14, källarnedgången). Bokas hos vicevärden.

Kabel-TV

Föreningen har avtal med Tele2 som gått ihop med ComHem om kabel-TV via centralantennanläggningen. Ca 13 kanaler ingår i basutbudet. Du kan teckna avtal med Tele2 om ytterligare ett stort antal TV-kanaler. Priser och villkor för Tele2:s TV-utbud finns på https://www.tele2.se/tv eller tel. 0771-25 25 25.

Parabolantenner

Bostadsrättshavare har generellt inte rätt att sätta upp parabolantenn utan tillstånd från föreningens styrelse. Dock godkänns parabolantenner med en största radie av 110 cm, om montering sker på ett sådant sätt att tallriken helt sitter på balkongens insida. När balkongen är inglasad ska HELA parabolantennen sitta innanför glaset. Annan placering godkänns inte.

OBS. Parabolantenner större än 110 cm i diameter kräver bygglov, som innehavaren söker hos Stockholms Stadsbyggnadskontor. Då fastighetsägarens tillstånd krävs måste bostadsrättsföreningens styrelse först kontaktas. Ansökan kostar ca 1500 kr per antenn. Om antenn satts upp utan att bygglov finns, kan straffavgift utkrävas av antenninnehavaren. Parabolantenn ska monteras fackmannamässigt och det får inte finnas risk att den lossnar. Ansvaret åvilar bostadsrättsföreningen och antenninnehavaren.

Parbolantenn får ej avsevärt påverka fastigheternas yttre utseende. Detta innebär att en parabol med olämplig färg, olämplig placering eller storlek kan bli föremål för åtgärder enligt gällande plan- och bygglag.

Bostadsrättshavaren är skyldig utöva tillsyn och underhåll av sin parabolantenn och ansvarar för de skador den kan orsaka på såväl människor som fastighet.

Bostadsrättshavaren är vid avflyttning ansvarig för eventuella skador på fastigheten som monteringen orsakat.

Om dessa regler inte följs kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning på grund av nyttjanderättens förverkanden enligt bostadsrättslagen. Kontakta alltid styrelsen eller vicevärden innan du ska sätta upp en parabolantenn!

Parkeringsdäck/garage

Bilägare ska antingen hyra parkeringsplats på parkeringsdäcket eller i varmgaraget, där det också finns biltvättplats. OBS. Får enbart nyttjas av den som hyr garageplats.

I garaget finns en särskild låst parkeringsyta med plats för ca 6 st motorcyklar eller mopeder. Plats kan hyras i mån av utrymme, tala med vicevärden.

Del av parkeringsdäcket på Sotingeplan.

Gårdsparkering är bara tillåten för lastning och lossning, max 5 min. Efter 5 min räknas fordonet som parkerad, då finns risken att du får en kontrollavgift.

Felparkerare riskerar att få böter. Lastbilar och husvagnar får inte parkeras inom föreningens område. Parkeringsdäckets högsta tillåtna belastning är 2,5 ton per fordon.

Avgiftsbelagd gästparkering finns för tillfällig parkering. Har du övernattande gäster kan en plats upplåtas gratis. Tala med vicevärden när du vill hyra permanent garageplats, p-plats eller låna gästplats.

Se till att portarna stängs helt när du lämnar garaget.

Städning

En städentreprenör sköter städning av trapphus, tvättstugor och vissa gemensamma utrymmen. Om du har en matta utanför din lägenhetsdörr måste du själv lyfta bort den och göra rent.

Tvättstugorna

Alla i föreningen får avgiftsfritt använda tvättstugorna, som finns i nr 4, 14 och 78. Tvättid bokas på tavlan utanför tvättstugorna eller på internet här. Tvättstugorna är tillgängliga alla dagar.

Mattor, täcken och annan grovtvätt får bara tvättas i de särskilda grovtvättmaskiner, som finns i varje tvättstuga.

Maskinerna får inte användas för färgning av tyg och kläder.

Torktumlarna får inte användas för att tumla trasmattor och liknande.

Tvättkorgar, pallar, hinkar och andra lösa tillbehör får inte avlägsnas.

Rengör tvättmedelsfacken, ta bort damm ur torktumlaren och städa

Städa undan efter dig då du tvättat färdigt. Släck lyset och stäng fönstren då du lämnar tvättstugan. Se i övrigt de anvisningar som finns uppsatta bredvid varje bokningstavla.

Respektera tvättiderna! Om ingen använder tvättstugan en timme efter inbokad tvättid är det tillåtet ta över tvättiden.

Första bokningstiden är kl 7.00-10.00. Det innebär dock att man har tillgång till Torktumlare 1 timme efter, dvs. 10.00-11.00 och tillgång till mangelrum 10.00-12.00. På samma sätt för övriga tvätttider

Uthyrning av lokaler och lägenheter

Inom föreningen finns lokaler för uthyrning. Behöver du, eller vet du någon som behöver lagerlokal, kontorslokal etc. kontakta vicevärden.

Vicevärden

Kontoret är beläget i källaren på baksidan av Sotingeplan 56. Brevlåda för meddelanden finns i port nr 56. Kontoret är öppet helgfria onsdagar kl 17.30-19.00. Telefon 070-3267150.

Vicevärdsexpeditionens entré från gården Sotingeplan 42-54, ligger i källarplanet.