Styrelsen

Styrelsen utses av stämman för att sköta och ansvara för det löpande arbetet med föreningen. Revisor utses av stämman att löpande granska den ekonomiska redovisningen samt styrelsens verksamhet. Föreningens funktion styrs av stadgarna och bostadsrättslagen. Styrelsen har möte en gång i månaden. Vid styrelsemötet fattas beslut i aktuella frågor rörande föreningens verksamhet. De beslut som fattas protokollförs och arkiveras hos Riksbyggen.

Ordförande: Idris Kilic, Sotingeplan 74, Tel: 073-5945337, E-post: idriskilic506@hotmail.com

Vice Ordförande: Ninos Shahin, Sotingeplan 8, Nås via E-post: ninosshahin@icloud.com

Ledamot: Fadi Kassab, Sotingeplan 8, Tel: 070-4863376 E-post: fadi_kassab@hotmail.se

Ledamot från Riksbyggen: Hamid Reza Gharechaie Tel: 0771-860860

Sekreterare: Basem Mekhail Tel: 070-3267150, E-post: tunisitc@123mail.org

Suppleant från Riksbyggen: Niklas Söderqvist Tel: 0771-860860

Suppleant: Songül Issa, nås via E-post: songul-issa@live.se

Suppleant: Gabriella Saliba, Tel: 073-5945337 E-post: gabriella.nicole.saliba@gmail.com

Suppleant: Jawid Iosuf, Sotingeplan 46, Tel: 076-0429050 E-post: jawid420@outlook.com

Suppleant: Paressa Fraggidou, Sotingeplan 20, Tel: 070-1484143 E-post: paressafraggidou@gmail.com