Trivselregler och bestämmelser

Här kan du se vilka regler och bestämmelser som gäller för oss som bor på Sotingeplan:

Parkeringsdäck/garage

Bilägare ska antingen hyra parkeringsplats på parkeringsdäcket eller i varmgaraget, där det också finns en biltvätt. Biltvätten får endast användas av de som hyrt garageplats. Gårdsparkering är endast tillåten för lastning och lossning. Lastbilar och husvagnar får inte parkeras inom föreningens område. Parkeringsdäckets högsta tillåtna belastning är 2,5 ton per fordon. Gästparkering finns för tillfällig parkering under högst 6 timmar. Den som står längre riskerar dryga böter. Har du långvariga gäster kan en plats upplåtas gratis. Tala med vicevärden när du vill hyra permanent garageplats, p-plats eller låna gästplats.

Gårdar och planteringar

Våra gårdar ska vara våra oaser. Där barnen ska kunna leka på gräsmattorna och i sandlådor . Ni vuxna kanske tar med kaffekorgen till uteplatsen en vacker sommardag. Sotinge är känt för sina välskötta gårdar så hjälp till att behålla det ryktet levande. För att inte skada lekande barn, fönsterrutor och planteringar är fotbollsspel och spel med klubba, smällare och fyrverkeripjäser inom hela området är förbjudet. Parkering av bilar på gårdarna är icke tillåtna, då gångar måste vara fria från utryckningsfordon. Det kan gälla dig! Informera era gäster om detta. Hundar får inte rastas i området och katter får inte släppas ut på gårdarna, där de kan göra sina behov i barnens sandlådor. Ska du på hundpromenad, ta med dig en plastpåse så att du kan plocka upp vid eventuella ”olyckshändelser”.

Barnvagnar och cyklar

Enligt brandmyndigheten får barnvagnar och cyklar inte ställas så att de hindrar evakuering av husen. Det är därför inte tillåtet att förvara cyklar och barnvagnar i trapphusen annat än för tillfälligt bruk Se då till att de inte ställs så att de blockerar trappor och dörrar eller skadar väggarna. Det finns särskilda förvaringsrum för cyklar och barnvagnar i de hus som har källare. Det går också att gratis få tillgång till ett enskilt, låsbart förvaringsutrymme (de grå dörrarna utanför portarna de som förut var soprum) där barnvagnar, barncyklar kan ställas in. Tala med vicevärden om du vill disponera ett utrymme.

Parabolantenner

Bostadsrättshavare har generellt inte rätt att sätta upp parabolantenn utan tillstånd från föreningens styrelse. Dock godkänns parabolantenner med en största radie av 110 cm, om montering sker på ett sådant sätt att tallriken helt sitter på balkongens insida. När balkongen är inglasad ska HELA parabolantennen sitta innanför glaset. Annan placering godkänns inte!! OBS. Parabolantenner större än 110 cm i diameter kräver bygglov, som innehavaren söker hos Stockholms Stadsbyggnadskontor. Då fastighetsägarens tillstånd krävs måste bostadsrättsföreningens styrelse först kontaktas. Ansökan kostar ca 1500 kr per antenn. Om antenn satts upp utan att bygglov finns, kan straffavgift utkrävas av antenninnehavaren.

Parabolantenn ska monteras fackmannamässigt och det får inte finnas risk att den lossnar. Ansvaret åvilar bostadsrättsföreningen och antenninnehavaren. Parabolantenn får ej avsevärt påverka fastigheternas yttre utseende. Detta innebär att en parabol med olämplig färg, olämplig placering eller storlek kan bli föremål för åtgärder enligt gällande plan- och bygglag. Bostadsrättshavaren är skyldig utöva tillsyn och underhåll av sin parabolantenn och ansvarar för de skador den kan orsaka på såväl människor som fastighet. Bostadsrättshavaren är vid avflyttning ansvarig för eventuella skador på fastigheten som monteringen orsakat.

Om dessa regler inte följs kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning på grund av nyttjanderättens förverkanden enligt bostadsrättslagen.

Kontakta alltid styrelsen eller vicevärden innan du ska sätta upp en parabolantenn!

Miljöstugorna

Om vi sköter soppsorteringen rätt kan vi spara pengar. Det kommer oss alla tillgodo. Så här sorterar vi:

Hushållsavfall: Matrester. Knyt ihop avfallspåsen. Metallfolie, lock och kapsyler av metall läggs i metallbehållaren i grovsoprummet.

Papper: Tidningar, broschyrer, tunt omslagspapper, skriv- och ritpapper samt böcker med mjuka omslag, kuvert (ej självhäftande). Läggs löst i pappersfacket. OBS Ingen papp! Om otillåtna material blandas med papperet kan det ej återvinnas och vårt arbete är förgäves!

Glas: Ursköljda flaskor och burkar utan lock och kapsyler. Sorteras färgat och ofärgat och får inte blandas. Om så sker måste allt glas kasseras (Obs glödlampor ska läggas i hushållsavfallet).

Torra grovsoppor: Kartonger, grovt omslagspapper, möbler, leksaker, dynor, kuddar, kläder etc läggs i miljöstugornas containers. Möbler spisar och dylikt ställs på golvet.

Hårdplast: Hårda plastförpackningar, större och mindre förpackningar av papp (även ursköljda mjölkkartonger o.d.) kan slängas i containrarna på miljöstugorna där det sedan sorteras.

Metaller: Rena, helst hoptryckta, konservburkar, medicinrör, aluminiumfolie. Även värmeljushållare, lock och kapsyler läggs i metallbehållaren i grovsoprummet. (Ej kastruller, bestick och dylikt som läggs i grovsoporna.)

Hushållsbatterier: I batteriholken i grovsoprummet läggs batterier till leksaker, radioapparater, klockor etc.

Miljöfarligt avfall: Kemikalier, oljor, lösningsmedel, färgrester, sprayburkar, lysrör och lågenergilampor lämnas till miljöstation. Där lämnas även bilbatterier och hushållsapparater med inkapslade batterier (Statoil, Duvbovägen 170, OK bensinstation Rinkeby Allé).